Privacybeleid

Versie 1.0 d.d. maart 2019

Totstandkoming tekst privacy statement en revisie door:
R. Damen, P. Verspeek, A. Jansen, K. van Dijk 

Privacy statement Scouting Honselersdijk

Privacy statement

Scouting Honselersdijk verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door leden, donateurs, vrijwilligers, deelnemers, abonnees op de nieuwsbrief, en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Scouting Honselersdijk.

Verwerking persoonsgegevens

Scouting Honselersdijk behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Scouting Honselersdijk verzamelt persoonsgegevens bij het inschrijven lidmaatschap (online en langs andere weg), ontvangen giften, het aanmelden voor nieuwsbrief (uw e-mailadres en toestemming voor de verzending), bij een bezoek aan Scouting Honselersdijk evenementen en activiteiten en als u zich aanmeldt als vrijwilliger.
Deze gegevens worden verwerkt voor:
het tot stand brengen en uitvoeren van het lidmaatschap;
het verzenden van de nieuwsbrief;
het werven en registreren van vrijwilligers;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
het optimaliseren van de werking van de website;

Scouting Honselersdijk verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, contributies, nalatenschappen, giften, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Scouting Honselersdijk, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Scouting Honselersdijk te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.    

Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Scouting Honselersdijk worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze activiteiten die we u per e-mail, telefoon, post en/of Whatsapp/SMS toe sturen. Dit kunt u melden aan Scouting Honselersdijk, door een e-mail of een brief te sturen naar secretaris@scoutinghonselersdijk.nl of Scouting Honselersdijk p/a Groenelaan 52, 2675BT Honselersdijk.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden. Bij lidmaatschap van Scouting Honselersdijk wordt u niet automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief.

Hoe beveiligt Scouting Honselersdijk gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Scouting Honselersdijk fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Scouting Honselersdijk maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden.

Scouting Honselersdijk schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Cookies

Scouting Honselersdijk gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken.
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier.

Analytische cookies
Scouting Honselersdijk maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Scouting Honselersdijk gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.
U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Social media cookies
Via onze websites bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook en Google+. Met behulp van zogenaamde social plug ins kunt u onze informatie met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te verbeteren, maar er kunnen ook tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om   surfgedrag over meerdere websites te volgen.

Daarnaast hebben wij een widget van het sociale netwerk Facebook zodat u eenvoudig informatie over Scouting Honselersdijk op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaring van Facebook inzien. Facebook- cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Scouting Honselersdijk website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.
Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:
Cookies en Internet Explorer, zie: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Cookies en Firefox, zie: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Cookies en Google Chrome, zie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Cookies en Safari, zie: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=nl_NL
Cookies en Opera, zie: http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacy statement van Scouting Honselersdijk, dan kunt u deze richten aan Scouting Honselersdijk, p/a Groenelaan 52, 2675 BT Honselersdijk of neem via secretaris@scoutinghonselersdijk contact met ons op.

Klachten

Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met geldende privacy wetgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap 

Wijzigingen privacy statement

Scouting Honselersdijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Scouting Honselersdijk adviseert u regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Maart 2019