Organisatie

Bestuur

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. U kunt daarbij denken aan zaken zoals het gebouw en de financiën. 

Functies als een voorzitter, secretaris en penningmeester
zijn u waarschijnlijk wel bekend. Maar wat doen een
groepsbegeleider en een praktijkbegeleider?

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is er om de relaties met de
verschillende teamleiders in goede banen te leiden en te
helpen als er zaken binnen een leidingteam minder lekker lopen. Een coachende rol dus. Maar ook werving van nieuwe leiding en het zorgen voor voldoende bezetting van deleidingteams horen bij de taken.

Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider bewaakt en optimaliseert de kwaliteit van het spel en de leiding in de groep. Wij werken met de Scouts Academy. Dit is de manier om je als leiding persoonlijk te ontwikkelen. De praktijkbegeleider helpt de leiding om hun kwaliteiten te verbeteren.

Karin

Voorzitter

Donna

Secretaris

Connie

Groepsbegeleider

Karlijn

Praktijkbegeleider

Klaas

Algemeen bestuurslid

Marinka

Algemeen bestuurslid