Handige informatie

Vanaf de bevers tot en met de explorers beginnen en sluiten we de opkomsten met de speltak. De opening en sluiting verschilt per speltak. Tijdens opening en sluiting bespreekt en legt de leiding zaken uit. Het openen en sluiten is als het oversteken van de ‘grens’. Binnen deze grenzen gelden de regels van het Scoutingspel. Het is daarom erg fijn als uw kind op tijd aanwezig is.

Het is natuurlijk de bedoeling dat uw kind iedere opkomst aanwezig is. De leiding doet elke week hun uiterste best om een leuk en actief programma voor te bereiden. Kan uw kind een keer niet komen? Bel, app of mail dan op tijd (het liefst 24 uur van tevoren) naar de leiding om dit te laten weten!

De gegevens vindt u op deze site onder Speltakken.

Net als bij een sportteam zijn wij als scouts herkenbaar. Daarom dragen we de zogenaamde Scoutfit: de officiële Scoutfit blouse en onze eigen groepsdas. Deze kleding zit lekker en kan tegen een stootje. Perfect dus om lekker buiten bezig te zijn en vies te worden. 

Scoutfit blouse

De blouse heeft dezelfde functie als het tenue bij een sportclub: herkenning en uniformiteit. Na de  installatie mag de scout de Scoutfit blouse dragen. Hij/zij is dan officieel lid van de speltak, Scouting Nederland en Scouting over de hele wereld geworden. Nieuwe leden schaffen voor de installatie de blouse aan. De kosten voor een nieuwe blouse zijn € 31,95 en is te koop bij een Scoutshop in de buurt of online. Soms is het mogelijk een tweedehands blouse te kopen, bijvoorbeeld van oud-leden. Informeer hiernaar bij de leiding van de speltak. Neemt u de blouse op een andere manier over, bijvoorbeeld via Marktplaats, let er dan op dat het om het nieuwe model gaat met het Scoutfit logo. 

Das

Iedere scoutinggroep heeft een eigen, unieke groepsdas. Scouting Honselersdijk heeft een das met de Westlandse vlag erop. Met een dasring kan de das bij elkaar worden gehouden. De das (€10,-) en de dasring (€3,-) kunt u kopen bij de leiding van de desbetreffende speltak. 

Badges en insignes laten zien wat de kinderen allemaal al hebben gedaan of hebben geleerd. Als een kind een bepaalde vaardigheid heeft opgedaan, krijgt hij/zij een badge of insigne. Deze mag op de Scoutfit blouse geplaatst worden. De insignes moeten op de linkermouw worden geplaatst. Evenementenlintjes (JOTA- JOTI, Jantje Beton, kamp) komen boven de linkerborstzak.

Bij de bevers wordt er gewerkt met badges. Dit is een leuke manier de bevers te belonen voor hun inzet. Door de beverbadges werken de bevers spelenderwijs aan hun ontwikkeling. Ouders en leiding kunnen zo precies zien wat de kinderen gedaan en geleerd hebben. Deze beverbadges komen op de linkermouw.

De welpen werken met vaardigheidsinsignes. Door het behalen van een insigne kan een welp laten zien dat hij nieuwe dingen heeft geleerd bijvoorbeeld verband aanleggen, vuur maken of knopen. De oudste welpen kunnen aparte insignes verdienen om zich zo voor te bereiden op de overgang naar de scouts.

De insignes die scouts kunnen behalen zijn verdeeld in de basisfase, verdiepingsfase en specialisatiefase. De activiteiten die de scouts moeten doen om deze insignes te verdienen worden per fase steeds moeilijker. Een echte uitdaging dus!

Ook explorers kunnen insignes halen, acht in totaal. Zij moeten daarvoor een project doen dat kritisch beoordeeld wordt door een beoordelaar. Ook kunnen zij voor ieder jaar een jaarbadge verdienen.

Voor roverscouts zijn er drie uitdagingen met een bijbehorende badge.

Als een kind oud genoeg is en toe is aan nieuwe uitdagingen, gaat hij/zij naar de volgende speltak. Binnen Scouting heet dit ‘overvliegen’. De leiding van de twee speltakken overlegt hier samen over en bespreekt dit met de ouders. Natuurlijk zorgen we voor een soepele overgang, daarom wordt er meestal in groepjes overgevlogen. De kinderen die overvliegen, mogen voordat zij gaan overvliegen eerst een paar keer kijken bij de volgende speltak. Het overvliegen wordt aan het begin van ieder seizoen georganiseerd. Kinderen die overgevlogen zijn, worden bij de nieuwe groep geïnstalleerd. Beide zal van tevoren worden aangekondigd zodat ouders gezellig mee kunnen kijken.

Eén of twee keer per jaar vindt het installeren plaats. Hierna horen de nieuwe kinderen officieel bij de speltak. Bij deze feestelijke ceremonie zijn ook de ouders aanwezig. Alle nieuwe kinderen in de speltak leggen dan de Scoutingwet af. Deze wet is voor iedere speltak anders. Je belooft plechtig een goede scout te zijn! Voordat je geïnstalleerd wordt, moet je eerst een opdracht doen. Daarna worden de kinderen om beurten geïnstalleerd. De leiding doet de Scoutfit aan bij de kinderen. Daarna geven ze de kinderen met links een hand. Met de rechterhand steken de leiding en de kinderen hun drie middelste vingers op. De leiding zegt de wet op en de kinderen zeggen het na. Daarna horen ze er echt bij!

Kamp en kamperen zijn elementen die bij Scouting horen en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De bevers beginnen met logeren in een Scoutinggebouw in de buurt. Tijdens dit weekendkamp maken ze kennis met een echte kampsfeer. De welpen gaan verder van huis en slapen een week in het
Scoutinggebouw van een andere groep. Als voorbereiding op het zomerkamp, gaan de welpen in het voorjaar ook een nachtje op ‘proefkamp’. De scouts gaan meestal in Nederland kamperen, terwijl de explorers voor hun kamp op expeditie in Nederland of ergens in Europa gaan.

Het kampgeld is géén onderdeel van de contributie. Voor het kamp moet dus extra betaald worden. Het kampgeld komt dan ook geheel ten goede aan de kinderen die meegaan. Een indicatie voor de kampkosten is te vinden onder de betreffende speltakken. 

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. Ook op het vlak van sociale veiligheid zijn er duidelijke afspraken gemaakt en worden er handvatten geboden. Zo hebben wij van al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en streven we ernaar dat er binnen ieder leidingteam in ieder geval één persoon in het bezit is van een EHBO-diploma.

Een belangrijk fundament van Scouting is het werken in subgroepen. De subgroepen bij de welpen heten nesten. Deze term verwijst naar het Jungleboekthema. De subgroepen bij de scouts heten patrouilles. Ieder nest of patrouille is een klein, vast groepje met een welp of scout als nest- of patrouilleleider. De helper of assistent, assisteert de leider. Welpen en scouts leren zo beter samen te werken en zich te ontwikkelen. Ook voelen welpen en scouts zich meer thuis door te werken in kleinere groepen. De jongere leden leren zo van de oudere leden. Met elkaar worden de beslissingen genomen. De nest- of patrouilleleider leert leiding te geven en daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor anderen. Ook moet de nest-of patrouilleleider de sfeer binnen de groep bewaken. Iedereen hoort erbij!

Scouting Nederland heeft een collectieve verzekering. Deze kent een dekking voor particulier veroorzaakte schadegevallen en is aanvullend op de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Ook heeft Scouting Nederland een ongevallenverzekering. Tijdens zomerkamp wordt voor de leden een reis- en bagageverzekering afgesloten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Scouting Nederland. 

Kinderen mogen altijd een aantal keer vrijblijvend komen kijken bij Scouting Honselersdijk. Is dit bevallen en wilt u uw kind inschrijven als lid? Dit kan door het online inschrijfformulier in te vullen. 

Wilt uw kind stoppen met scouting? Dit kan door het invullen van het uitschrijfformulier, verkrijgbaar bij de teamleider van de speltak.
Let op: Uitschrijven kan alleen per seizoen. Zorg dat u vóór 1 september het uitschrijfformulier hebt ingeleverd. Hierna zullen de contributiekosten helaas niet teruggegeven kunnen worden.

Op de momenten dat we zelf ons Scoutinggebouw niet nodig hebben, is het mogelijk om het gebouw te huren. Leuk voor een feestje of sociale activiteit van een bedrijf! Als u hier meer over wilt weten, neem dan contact op met André. U vindt zijn gegevens op de contactpagina.

Goed contact met leden en ouders vinden we belangrijk; zo ook hun mening.

Voor en na de opkomsten staan we altijd open voor vragen en opmerkingen. Ook stellen we u op de hoogte per mail en alle speltakken hebben een WhatsApp-groep. Zo’n vier keer per jaar brengen we zelf een digitale nieuwsbrief uit: het Klupgeklep.  Ook houden we u op de hoogte via deze website of onze Facebookpagina

Vlak voor het zomerkamp wordt er een informatiemoment georganiseerd. De belangrijkste kampdetails worden besproken en er is gelegenheid om vragen te stellen.

We vinden het ook belangrijk om te horen hoe de kinderen Scouting ervaren. Alle feedback is dan ook welkom!

Zijn er speciale zaken waar we rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld een veranderd dieet van uw kind? Geef dit door aan de teamleider van de speltak. Ook als er iets speelt waardoor uw kind even niet lekker in zijn/haar vel zit, horen we het graag.

Contributie
De kosten die gemaakt worden verschillen per speltak en zo ook de contributie. Een indicatie voor de contributiekosten voor het komende seizoen, vindt u op de pagina van de betreffende speltak van uw kind. Na inschrijving van uw kind krijgt u automatisch bericht van onze penningmeester over de definitieve contributie. 

Kamp
De kosten voor een weekend- of zomerkamp zijn niet verwerkt in de contributie. Een indicatie voor deze bijkomende kosten, kunt u wederom vinden bij de speltak van uw kind. De definitieve kosten zullen altijd vooraf aan de inschrijving voor het kamp worden medegedeeld.

Scoutfit
Daarnaast moet uw kind in het bezit zijn van de Scoutfit. Voor meer informatie, zie Kleding.

Kindpakket Westland
Scouting Honselersdijk doet mee aan het Kindpakket Westland. Dit pakket wordt aangeboden door de Gemeente Westland via de WestlandPas en is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen. Deze pas werkt als een soort betaalpas. Voor Scouting Honselersdijk betekent dit, dat kosten t/m maximaal €225,- per jaar kunnen worden betaald met de pas. Voor kinderen t/m 15 jaar zijn hiermee in principe alle kosten gedekt. Het Kindpakket moet zelf worden aangevraagd bij de gemeente. Vervolgens kunt u contact opnemen met onze penningmeester.